19 Mart 2013 Salı

ONBEŞLİLERİN TÜRKÜSÜ

Çanakkale Savaşı sırasında, İtilâf Devletleri Nisan 1915’te itibaren kara çıkartmasına başlar ve cephede daha fazla asker ihtiyacı ortaya çıkar. Bu nedenden dolayı Sultan V. Mehmed Reşad Mayıs 1331’de yani Mayıs 1915'de bir irade (emir) yayınlayarak, lise talebelerini de cepheye çağırır. 

Buna bağlı olarak da; Harbiye Nezareti de bir tebliğ yayınlar ve 1314 (1896) doğumlulardan -yani 19 yaşındakilerden- henüz askerlik hizmetine alınmamışlar  ile 1315 (1897) doğumlulardan -yani 18 yaşındakilerden- bedenen gelişmiş, harbe elverişli ve silah kullanma kabiliyeti olanları kıtaya çağırır. 

Bu çağrılar üzerine; Anadolu'nun her yerinden 15 ila 19 yaş arası gençler cepheye koşar. İşte "Hey Onbeşli Onbeşli" diye bildiğimiz Türkü de vatan uğruna hayatlarının baharında gözlerini bile kırpmadan ölüme giden bu gençler için yakılmıştır ve Türküde geçen “15’liler” de aslında 1315 (milâdi 1896 yılı) doğumlulardır:

Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı, 
Onbeşliler gidiyor kızların gözü yaşlı. 
Aslan yârim kız senin adın Hediye, 
Ben dolandım sen de dolan gel beriye, 
Fistan aldım endazesi onyediye. 
Gidiyom gidemiyom, az doldur içemiyom, 
Sevdiğim pek gönüllü koyup da gidemiyom.Hiç yorum yok: