1 Aralık 2010 Çarşamba

ATEŞTEN GEÇEN ÇAMURDAN KORKMAZ!

BİLENLER BİLMEYENLERE SÖYLESİN KANALİZASYON KANALLARA TEBLİĞ, TEŞBİH, SON UYARIDIR. (GOCUNMA HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR.)


Aklına güvenmeyen oyun sanan gelmesin!

Had edep geçen, suyu bulanan
Şifayı iki dokunma bir üflemeden
Majiyi tütsüden, rüyayı siparişten ibaret
Her yüksek ruhun ziyareti kendine,
İrtibatını en yüksek sanan
Ayarı kaçınca düşman arayan
İlahi Adaleti nasıl anlasın.

Cehennemden geçmeyen cenneti,
Bir defa ölüm uykusuna yatmayan
Ölmeden doğamayacağını,
En sona gidip eşikte durmayan
Tahtı teslim alıp tahta çıkmayanın
Neyi red ettiğini bilmeyen
Bir gecede indirip sonra hazmedemeyen
Bilir mi ki faturalar kesilmiştir.

Karanlıktan geçmeyen ışıktan bahsetmesin
Işıktan gözleri kamaşıp aklı şaşan sövmesin

Alacağını alıp ezip geçebileceğini,
Engizisyonu yeniden kurup kesebileceğini
Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı bakmış olana
Aşağıların aşağısından korku salabileceğini sanan
En çok yanılandır!

Hiç yola baş kesmemiş, uçurumdan düşmemiş,
En dipten yukarı nefes alıp çıkmamış ile aynı olur mu?

Ateşten geçen çamurdan korkmaz.

İnanç, bilgi ve cesarettir
Kılıcı kınından çıkarıp çekemeyen
Beri gelsin.

Göğün kubbesinden
Görenin tuttuğu aynada
Kendine bak!

Hiç yorum yok: